NÂNG MŨI GIÁ DỊCH VỤ GHI CHÚ
Nâng mũi Hàn Quốc
1 Nâng mũi Hàn Quốc 12.000.000
2 Nâng mũi Hàn Quốc bọc sụn 15.000.000
3 Nâng mũi bọc sụn S line 18.000.000
4 Sửa mũi gồ không đặt sóng 10.000.000
5 Thu hẹp xương mũi không đặt sóng 20.000.000
Nâng mũi cấu trúc S Line
1 Nâng mũi cấu trúc S Line 30.000.000
2 Nâng mũi cấu trúc S Line + cắt cánh 35.000.000
3 Nâng mũi cấu trúc Sline + thu nhỏ xương bè 35.000.000
4 Nâng mũi cấu trúc Sline + chỉnh xương gồ 35.000.000
5 Nâng mũi cấu trúc Sline + chỉnh vách ngăn 32.000.000
Nâng mũi – Siêu cấu trúc
1 Nâng mũi – Siêu cấu trúc sụn vách ngăn 50.000.000
2 Nâng mũi – Siêu cấu trúc + cắt cánh 55.000.000
3 Nâng mũi– Siêu cấu trúc + thu nhỏ xương bè 55.000.000
4 Nâng mũi – Siêu cấu trúc + chỉnh xương gồ 55.000.000
5 Nâng mũi – Siêu cấu trúc + chỉnh vách ngăn 52.000.000
6 Nâng mũi – Siêu cấu trúc sụn sườn 60.000.000
Sửa mũi lại
1 Sửa mũi lại Hàn Quốc 15.000.000
2 Sửa mũi lại bọc sụn 18.000.000
3 Sửa mũi lại cấu trúc Sline 35.000.000
4 Sửa mũi lại siêu cấu trúc sụn vách ngăn 55.000.000
5 Sửa mũi lại siêu cấu trúc sụn sườn 70.000.000
Đầu mũi
1 Thu nhỏ đầu mũi 12.000.000
2 Tạo hình đầu mũi 25.000.000
Cánh mũi
1 Thu nhỏ cánh mũi 5.500.000
2 Tạo hình cánh mũi 15.000.000
3 Sửa cánh mũi hỏng 7.000.000

* Bảng giá áp dụng từ ngày 01/06/2016 và có thể thay đổi không báo trước.