Nâng mũi Cấu trúc là gì?

Là nâng mũi cao lên bằng cách độn vào mũi chất liệu sụn nhân tạo phần trên và phần đầu mũi sẽ được sắp xếp bằng sụn tự thân:
– Sụn tự thân này nếu lấy tại đầu mũi gọi là mũi T.A.S.
– Sụn tự thân lấy tại vành tai gọi là Cấu trúc sụn tai.
– Sụn tự thân lấy tại sụn sườn gọi là Cấu trúc sụn sườn.