Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

All Services

Tạo hình vùng kín là một dạng tiểu phẫu nhằm loại bỏ những phần phì đại chảy dài, thu nhỏ ống ấm đạo sau đó khâu thẩm mỹ không để…

Thu hẹp ống âm đạo và vùng âm đạo. Lấy đi da thừa và mô thừa. Âm đạo sẽ trở lại kích thước trước khi sanh con https://www.facebook.com/ThamMyThanhTuyen/videos/278949310940822

Là tiến trình phẫu thuật thu nhỏ kích cỡ môi bé, chỉnh sửa hình dạng môi bé ở bên ngoài âm đạo. https://www.facebook.com/ThamMyThanhTuyen/videos/382141119856341

Thẩm mỹ hút mỡ được áp dụng công nghệ thiết bị hút mỡ nội noi tiên tiến hiện đại, tức là hóa lỏng và hút toàn bộ mỡ thừa ra…

Thẩm mỹ hút mỡ được áp dụng công nghệ thiết bị hút mỡ nội noi tiên tiến hiện đại, tức là hóa lỏng và hút toàn bộ mỡ thừa ra…

Thẩm mỹ hút mỡ được áp dụng công nghệ thiết bị hút mỡ nội noi tiên tiến hiện đại, tức là hóa lỏng và hút toàn bộ mỡ thừa ra…

Thẩm mỹ hút mỡ được áp dụng công nghệ thiết bị hút mỡ nội noi tiên tiến hiện đại, tức là hóa lỏng và hút toàn bộ mỡ thừa ra…

Là lấy mỡ bụng bằng hút qua lỗ nhỏ 2 bên dưới eo và rốn. Không lấy được da thừa, chỉ lấy được mỡ thừa, có nhiều nguy cơ https://www.facebook.com/ThamMyThanhTuyen/videos/591631281955201/

Là cắt bỏ da thừa, mỡ thừa vùng dưới rốn, dời rốn, có sẹo vách ngang phần mọc lông mu, ít nguy cơ hơn https://www.facebook.com/ThamMyThanhTuyen/videos/591631281955201/

Là tăng kích thước vòng 3 bằng cách độn vào mông chất liệu túi là túi gel bề mặt trơn hoặc nhám. https://www.facebook.com/watch/?v=401269494783258