Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Làm tăng kích thước vòng 1 bằng cách đặt túi ngực vào vùng ngực bằng loại túi Ergonomix có tính năng linh động, khi đứng thì trở thành 1 túi giọt nước, bầu vú vểnh lên, khi nằm thì có độ dàng trãi, không bị cứng đơ

https://www.facebook.com/ThamMyThanhTuyen/videos/677633896794809/