Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cải thiện núm nhũ hoa nhô ra theo đúng tỉ lệ chuẩn loại bỏ tình trạng một phần hay toàn bộ núm vú bị tụt vào trong làm ảnh hưởng tới chức năng và hình thái thẩm mỹ của khối cấu trúc quầng núm vú.