Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Là phương pháp thẩm mỹ mắt, mang lại cho người dùng đôi mắt trẻ trung chỉ sau 1 lần thực hiện, Giúp bạn loại bỏ da thừa, bọng mỡ mí dưới. Vết rạch nhỏ nằm ngay ở đường gấp của nếp mí.