Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Là nâng mũi cao lên, bằng cách độn vào mũi chất liệu sụn nhân tạo phần sống mũi và phần đầu mũi sẽ được sắp xếp bằng sụn tại vành tai – sụn tự thân