Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

THẨM MỸ VÙNG KÍN

Tạo hình vùng kín là một dạng tiểu phẫu nhằm loại bỏ những phần phì đại chảy dài, thu nhỏ ống ấm đạo sau đó khâu thẩm mỹ không để…

Thu hẹp ống âm đạo và vùng âm đạo. Lấy đi da thừa và mô thừa. Âm đạo sẽ trở lại kích thước trước khi sanh con https://www.facebook.com/ThamMyThanhTuyen/videos/278949310940822

Là tiến trình phẫu thuật thu nhỏ kích cỡ môi bé, chỉnh sửa hình dạng môi bé ở bên ngoài âm đạo. https://www.facebook.com/ThamMyThanhTuyen/videos/382141119856341