Nâng mũi TAS là gì
  1. Nâng mũi mà không cần sụn mũi.
  2. Khách hàng bị dị ứng mũi trước đây lặp đi lặp lại.
  3. Không cần mổ nhiều nơi để lấy sụn tự thân.
  4. Không thích cao nhọn, thích thật tự nhiên.
  5. Đây là “TẠO HÌNH ĐẦU MŨI“.
  6. Thời gian lành rất nhanh 3 – 5 ngày.
  7. Không sưng bầm, không đau.
Nâng mũi TAS