Bảng giá các dịch vụ thẩm mỹ tại Thẩm MỹThanh Tuyền

BẢNG GIÁ THẨM MỸ MŨI
BẢNG GIÁ THẨM MỸ NGỰC
BẢNG GIÁ THẨM MỸ VÙNG KÍN
BẢNG GIÁ THẨM MỸ MẮT
BẢNG GIÁ THẨM MỸ KHUÔN MẶT
BẢNG GIÁ THẨM MỸ KHUÔN MẶT ĐẶC BIỆT
BẢNG GIÁ THẨM MỸ CƠ THỂ
BẢNG GIÁ THẨM MỸ BỤNG
BẢNG GIÁ ĐIỀU TRị DA